Cenník

2-3 miestne kanoe - určené pre 2 dospelých + 1-2 deti (vrátane pádiel, viest a barelu)
 
jednodňový splav - 20€ (PIA,víkendy a sviatky) 18€ (PO-ŠTV)
viacdňový splav - 15€ (PIA,víkendy a sviatky) 14€ (PO-ŠTV)
Doprava 1-10 lodí = 0.5 €/km
Cena dopravy:
Jelka, Eliášovce - 20€, Madarász - 30€, Potônské lúky, Čierna voda - hať - 35€,
Tomášikovo - 40 €, Jahodná - 50€, Topoľníky - 60€, Kolárovo - 80€
 
Príklady:
a.) 1-dňový splav v sobotu, Hurbanova Ves - Jelka, 6 dospelých - 3 kanoe*20€ + 20€ doprava = 80€
b.) 1-dňový splav v utorok, Nová Dedinka - Jelka, 6 dospelých - 3 kanoe *18€ + 20€ doprava = 74€
c.) 3-dňový splav NE, PO, UT, Nová Dedinka - Jahodná, 6 dospelých - 3 kanoe*(15€+14€+14€) + 50€ doprava = 179€
d.) 3-dňový splav PO, UT, STR, Nová Dedinka - Jahodná, 6 dospelých - 3 kanoe*(14€+14€+14€) + 50€ doprava = 176€
e.) 3-dňový splav PIA, SO, NE, Nová Dedinka - Jahodná, 6 dospelých - 3 kanoe*(15€+15€+15€) + 50€ doprava = 185€
 

* cenovú ponuku vám radi zašleme na vyžiadanie