Ladislav Krechnyák

Hurbanova Ves 18

0908 450 307
0907 307 456 (prosíme na toto číslo volať len po 16tej a cez víkendy)